Regulamin Bloga bezproblemowa.pl

I. Postanowienia ogólne

1. Blog Bezproblemowa.pl, zwany dalej „Blogiem”, jest prowadzony przez Aleksandrę Gołębczyk, z siedzibą w Krakowie, zwaną dalej „Administratorem”.
2. Regulamin określa zasady korzystania z Bloga, w tym zamieszczania komentarzy przez użytkowników.
3. Korzystanie z Bloga oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

II. Prawa i obowiązki użytkowników

1. Użytkownikami Bloga mogą być osoby fizyczne oraz osoby prawne.
2. Użytkownicy mogą zamieszczać komentarze do opublikowanych wpisów, pod warunkiem przestrzegania zasad określonych w Regulaminie.
3. Komentarze muszą być zgodne z obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami oraz zasadami netykiety.
4. Zabronione jest zamieszczanie komentarzy o charakterze:
– obraźliwym, wulgarnym, nienawistnym,
– naruszającym prawa autorskie, dobra osobiste innych osób,
– zawierającym treści reklamowe lub spam,
– propagującym przemoc, dyskryminację rasową, etniczną, religijną lub jakąkolwiek inną.
5. Użytkownicy ponoszą pełną odpowiedzialność za treść zamieszczanych przez siebie komentarzy.

III. Moderacja komentarzy

1. Wszystkie komentarze podlegają moderacji przed ich opublikowaniem.
2. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia lub nieopublikowania komentarza bez podania przyczyny, w szczególności, gdy komentarz narusza postanowienia Regulaminu.
3. Użytkownik może zostać zablokowany lub usunięty z możliwości dodawania komentarzy w przypadku wielokrotnego naruszania Regulaminu.

IV. Ochrona danych osobowych

1. Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników zgodnie z przepisami prawa, w szczególności z ustawą o ochronie danych osobowych oraz RODO.
2. Dane osobowe użytkowników są zbierane i przetwarzane wyłącznie w celu umożliwienia zamieszczania komentarzy oraz ewentualnego kontaktu z użytkownikiem w sprawach związanych z działalnością Bloga.
3. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, usunięcia, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

V. Postanowienia końcowe

1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania na Blogu.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
3. Wszelkie spory związane z korzystaniem z Bloga będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Administratora.

Korzystanie z Bloga jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 02.07.2024

Kontakt:
Aleksandra Gołębczyk

bezproblemowa.blog@gmail.com

Newsletter Bezproblemowa blog o ADHD i depresji

Chcesz planer tygodniowy? Zapisz się do Newslettera!

Dostaniesz ode mnie plik do pobrania, który możesz wydrukować. Nie wysyłam spamu! Co dwa tygodnie wyślę do Ciebie dodatkowy artykuł, który dedykowany jest tylko moim subskrybentkom. 🙂

Klikając „zapisuję się”, akceptujesz politykę prywatności.